เกี่ยวกับเรา

                     
                             บริษัท เป้า เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ แอลพีจี จำกัด  ได้ดำเนินงานเกี่ยวกับระบบแก๊สด้วยประสบการณ์อย่างยาวนาน ด้วยทีมงาน
          ที่มีความรู้มากด้วยประสบการณ์ตรง และทางเราได้จำหน่ายอุปกรณ์แก๊ส พร้อมทั้งติดตั้งระบบงานแก๊ส เดินระบบท่อแก๊ส 
         บริกการซ่อมแซมแก้ไขรอยรั่ว ติดตั้งสถานีใหม่และปรับปรุงสถานีเก่า อย่างมีมาตราฐาน 
     
                           โดยเราให้คำปรึกษาการขอใบอนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงาน และการแก้ปัญหางานในระบบแอลพีจี
         ระบบความปลอดภัยของสถานี รวมถึงการออกแบบและติดตั้งระบบความปลอดภัยภายในอาคารเพื่อตรวจจับสัญญาณการรั่วไหลของแก๊ส 
       ลูกค้าโดยส่วนใหญ่ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม  โรงแรม  ร้านอาหาร  ศูนย์การค้า  ที่อยู่อาศัย และสถานีที่มีการจ่ายแก๊ส 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Visitors: 455,169
tag